LATEST NEWS

Tin mới nhất

2021/01/01 Ra mắt trang web mới Xin quý khách hãy vui lòng chờ đợi


OUR SERVICE

Hạng mục phục vụ

Tài chính doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp có được vốn lưu động hàng ngày, lập kế hoạch vốn lưu động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo nhu cầu, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quay vòng vốn theo mùa vụ, thường xuyên và tạm thời.

Tài chính bất động sản

Cung cấp dịch vụ trả góp tài chính bất động sản đất đai, nhà đang xây dựng, nhà ở, đáp ứng toàn diện thõa mãn nhu cầu tài chính bất động sản của khách hàng.

Tài chính máy móc thiết bị

Khách hàng mua các loại thiết bị, thông qua hợp đồng thuê với Giang Hải Toàn Liên, các máy móc thiết bị được Giang Hải Toàn Liên thay mặt khách hàng thanh toán tiền mua máy móc thiết bị, Khách hàng chỉ cần thanh toán tiền thuê đúng hạn theo kỳ, và không cần phải chi trả toàn bộ số tiền cùng một lúc.

Tài chính nguyên vật liệu

Khách hàng mua nguyên vật liệu thô, thông qua hợp đồng thuê với Giang Hải Toàn Liên, Giang Hải Toàn Liên thay mặt khách hàng thanh toán tiền mua nguyên vật liệu thô cho nhà sản xuất. Khách hàng chỉ cần trả tiền thuê đúng hạn theo kỳ và không cần chi trả toàn bộ số tiền cùng một lúc.

OUR CASE

Trường hợp thực tế

“Những thay đổi về môi trường, biến đổi khí hậu, tác động của COVID-19, và các yếu tố chính sách… khiến các công ty phải thích ứng với những thay đổi đột ngột dẫn đến sự xuất hiện của Giang Hải Toàn Liên.』

Hầu hết các thành viên của Giang Hải Toàn Liên đều đến từ các tổ chức tài chính. Họ đã xây dựng kênh tài chính hợp pháp hợp lý cho hoàn cảnh hiện tại ngoài các quy định bị giới hạn. Tính chuyên nghiệp là nền tảng của Giang Hải Toàn Liên.

Ra mắt trang web mới

Xin quý khách hãy vui lòng chờ đợi